ISBN: 9788761690692. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018